Utfordringer med skiløypene på Svea

Postet av Svea Skilag den 18. Des 2016

Vi ønsker å rette søkelyset på det som er blitt en utfordrende situasjon når det gjelder skiløypene på Svea.

Det er i flere år, og gjennom flere styresammensetninger, blitt arbeidet med utfordringene rundt modernisering av skianlegget/-løypene på Svea, spesielt med tanke på oppgradering av lysløypa. Styret har ikke lykkes med å komme fram til en løsning som gir rom for de behovene skilaget har i vårt eksisterende anlegg. Avtalen med grunneier gir heller ikke mulighet til å søke om tippemidler. Det er heller ikke mulig å anlegge rulleskitrasé i nåværende anlegg. Anlegget gir også store utfordringer når det gjelder gjennomføring av større skirenn og moderne konkurranseformer.

Det siste året har det blitt klart at slik situasjonen nå er vil vi ikke kunne tilby våre medlemmer en tilfredsstillende modernisering i vårt nåværende anlegg. Vi har heller ikke mulighet til å bruke store summer hvert år for å holde ved like lysløypa som har behov for modernisering. Skilaget vil derfor i tiden fremover fokusere på å finne løsninger som er til det beste for skilaget og dets medlemmer med tanke på et skianlegg som dekker fremtidens behov. Styret har vurdert flere muligheter, både ved nåværende anlegg og alternative lokaliteter. I den sammenheng er skilaget per i dag i dialog med Lunner Almenning om et eventuelt fremtidig skianlegg på Brovoll. Styret vil nå arbeide frem et forslag som vil bli presentert på årsmøtet.


Hilsen Styret i Svea Skilag


logo-svea-skilag.jpg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.