Årsmøte Svea skilag - innkalling

Postet av Svea Skilag den 16. Feb 2024

Styret kaller inn til årsmøte 20. mars 2024 kl. 19:00 på Svea sportshytte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Inge Bjur Halvorsen (inge.bjur.halvorsen@gmail.com) innen 6. mars 2024.
Årsmøte Svea - Innkalling

Postet av Svea Skilag den 23. Feb 2022

Styret kaller inn til årsmøte 31. mars 2022 kl. 19:00 på Svea Sportshytte.


Se saksliste her: Til medlemmer i Svea Skilag - innkalling årsmøte 2022.pdf


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Terje Olsen (olsen548@hotmail.com) innen 15. mars 2022. Årsmøtedokumentene blir lagt ut på skilagets heimeside 25. mars 2022.

ÅRSMØTE TIRSDAG 26. MARS KL. 18:00

Postet av Svea Skilag den 23. Mar 2019

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte, Oppenvegen 371, Roa.


Last ned sakslisten: saksliste-aarsmote-2019.docx

Last ned årsmeldingen: Årsmelding for Svea 2018.pdf

Last ned rapport fra arbeidsgruppen (sak 6.2): Arbeidsgrupperapport.pdf


Årsmøtet skal: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker:
  1. Anleggssituasjonen på Svea
  2. Svea skilags tilknytning til Team Hadeland og forslag til vedtektsendringer
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen styret i Svea Skilag

Årsmøte 26. mars 2019

Postet av Svea Skilag den 28. Feb 2019

Det blir årsmøte i Svea skilag tirsdag 26.3.kl 18 på Svea sportshytte. 

Saker til årsmøtet må meldes styret innen 12.3.

Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige på www.sveaskilag.com eller ved å ta kontakt med Johs Roen fra 21. mars.


Alle medlemmer er velkomne! 

Det blir enkel bevertning.                                  

Årsmøte 2018

Postet av Svea Skilag den 15. Feb 2018Det blir årsmøte i Svea Skilag torsdag 22. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte. Saker til årsmøtet må meldes styret innen 3. mars. Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige ved å ta kontakt med skilagets leder fra 4. mars. Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret