Svea Skilag er registrert som et Rent Idrettslag

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. I Svea Skilag står idrettens grunnverdier i fokus.

Les mer om Rent Idrettslag her: http://www.rentidrettslag.no/

Utøvere og støtteapparatet kan enkelt finne korrekt og oppdatert antidopinginformasjon på Antidoping Norge.

Vår antidoping policy finner du her: AntidopingpolicySveaSkilag.pdf