Årsmøtepapirer - årsmelding og forslag til ny lov

Postet av Svea Skilag den 4. Mar 2016

Minner om årsmøtet

Torsdag 17. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte.
SAKLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Alle idrettslag må vedta ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøtepapirer:

Årsmelding Svea Skilag 2015

Sportslige resultater Svea Skilag 2015

Forslag til ny lov for Svea Skilag

Saksliste for årsmøtet 2016 - Svea Skilag

Vedlegg Sak 7: Medlemskontingent & treningsavgift

Oversikt over budsjett for 2016 og revidert regnskap for 2015 fås ved å henvende seg til styrets leder (o.gammelmo@gmail.com).

Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.