Årsmøte - møtepapirer og saksliste

Postet av Svea Skilag den 10. Mar 2017

Minner om årsmøtet

Onsdag 22. mars kl. 19:00 på Svea Sportshytte
SAKLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Gjennomgang av anleggssituasjonen på Svea og Brovoll.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøtepapirer:


Årsmelding Svea Skilag 2016

Sportslige resultater Svea Skilag 2016

Saksliste for årsmøtet 2017

Oversikt over budsjett for 2017 og revidert regnskap for 2016 fås ved å henvende seg til styrets leder (o.gammelmo@gmail.com).

Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret


10655249_10154058488324345_8627220822876030534_o.jpg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.