Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Søknad om politiattest gjøres i samråd med: Liv Karin Vesteng som er oppnevnt av styret som ansvarlig for ordningen i Svea Skilag. E-post: livkarin@vesteng.no. Telefon: 992 93 002.

Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Les mer om politiattest her: Politiattest for idrettslag

Levert av IdrettenOnline