Årsmøte 2018

Postet av Svea Skilag den 15. Feb 2018Det blir årsmøte i Svea Skilag torsdag 22. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte. Saker til årsmøtet må meldes styret innen 3. mars. Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige ved å ta kontakt med skilagets leder fra 4. mars. Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--StyretÅrsmøte - møtepapirer og saksliste

Postet av Svea Skilag den 10. Mar 2017

Minner om årsmøtet

Onsdag 22. mars kl. 19:00 på Svea Sportshytte
SAKLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Gjennomgang av anleggssituasjonen på Svea og Brovoll.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøtepapirer:


Årsmelding Svea Skilag 2016

Sportslige resultater Svea Skilag 2016

Saksliste for årsmøtet 2017

Oversikt over budsjett for 2017 og revidert regnskap for 2016 fås ved å henvende seg til styrets leder (o.gammelmo@gmail.com).

Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret


10655249_10154058488324345_8627220822876030534_o.jpgÅrsmøte i Svea Skilag

Postet av Svea Skilag den 21. Feb 2017

Det blir årsmøte i Svea Skilag onsdag 22. mars kl. 19:00 på Svea Sportshytte. Saker til årsmøtet må meldes styret innen 3. mars. Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige på www.sveaskilag.com eller ved å ta kontakt med skilagets leder fra 4. mars. Styret vil legge frem et forslag om fremtidig lokalisering av skianlegg på årsmøtet. Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret

Moterom.pngÅrsmøtepapirer - årsmelding og forslag til ny lov

Postet av Svea Skilag den 4. Mar 2016

Minner om årsmøtet

Torsdag 17. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte.
SAKLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Alle idrettslag må vedta ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøtepapirer:

Årsmelding Svea Skilag 2015

Sportslige resultater Svea Skilag 2015

Forslag til ny lov for Svea Skilag

Saksliste for årsmøtet 2016 - Svea Skilag

Vedlegg Sak 7: Medlemskontingent & treningsavgift

Oversikt over budsjett for 2016 og revidert regnskap for 2015 fås ved å henvende seg til styrets leder (o.gammelmo@gmail.com).

Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret

Årsmøte i Svea Skilag

Postet av Svea Skilag den 17. Feb 2016

Det blir årsmøte i Svea Skilag torsdag 17. mars kl. 18:00 på Svea Sportshytte. Saker til årsmøtet må meldes styret innen 3. mars. Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige på www.sveaskilag.com eller ved å ta kontakt med skilagets leder fra 4. mars. Alle medlemmer er velkomne! Det blir enkel bevertning.

--Styret
Levert av IdrettenOnline